Verwijzing in seconden
conso_usage_VU.275846

Om haar klanten beter te informeren stelt de PSA Groep voor om toegang te hebben tot een onafhankelijke en gecertificeerde meting van het verbruik in praktijkomstandigheden.

Ze heeft zich aangesloten bij de niet-gouvernementele organisatie Transport & Environment (1) en de federatie France Nature Environnement (2). Samen hebben ze een protocol bepaald voor het meten van het verbruik in praktijkomstandigheden, dat is goedgekeurd door de certificatie-instelling Bureau Veritas (3).

228554.jpg

HET BRANDSTOFVERBRUIK
METEN ONDER
PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

Dit protocol voorziet metingen van het werkelijke verbruik van voertuigen in het verkeer, over een traject van 92,3 km in de stad en op provinciale en snelwegen. De gemeten voertuigen rijden op openbare wegen onder normale verkeersomstandigheden, met passagiers en bagage/lading aan boord. Er wordt tevens gebruik gemaakt van airconditioning en verwarming. De wegen hebben een hellingsgraad die representatief is voor de gebruiksomstandigheden (4). Op deze wijze gaat Citroen, merk van de PSA Groep, voor een transparante aanpak ten opzichte van haar klanten.

(1) Transport & Environment: Europese milieu-organisatie die gespecialiseerd is in de uitvoering van een duurzaam transportbeleid
(2) France Nature Environnement: Franse federatie van organisaties voor de bescherming van de natuur en het milieu
(3) Bureau Veritas: wereldwijde certificatie-instelling voor inspectie, certificering en laboratoriumtesten
(4) De gegeven cijfers, die onderscheiden moeten worden van het verbruik in de EU-typegoedkeuring (enige officiële waarden), hangen af van deze hypotheses en voorwaarden. Ze hebben dus geen algemene waarde. Het meetprotocol is beschikbaar op de website van de PSA Groep, www.groupe-psa.com.

WAT IS HET GEMIDDELDE BRANDSTOFVERBRUIK (1) VAN UW VOERTUIG?

Om haar klanten beter te informeren stelt de PSA Groep voor om toegang te hebben tot een onafhankelijke en gecertificeerde meting van het verbruik in praktijkomstandigheden. Meer weten *

  • Selecteer uw voertuig
(1) Gemiddeld geschat werkelijk verbruik op basis van het gebruik van het voertuig in de praktijk, afkomstig van de gegevens verkregen in het meetprotocol of berekend uit deze gegevens. Deze schatting wordt ter indicatie gegeven en kan variëren naargelang de feitelijke gebruiksomstandigheden. De schatting moet onderscheiden worden van de meer algemene/theoretische verbruiksweergave gemeten aan de hand van de EU-typegoedkeuring (de enige officiële waarden), en hangt af van de hypotheses en voorwaarden van het meetprotocol. De schatting van het werkelijk verbruik heeft dus geen algemene waarde. Het meetprotocol is beschikbaar op de website van de PSA Groep, www.groupe-psa.com
Top